Tarieven

Tandartspraktijk in Nunspeet

TandheelkundeConsultatie en Diagnostiek (C)

CodePrestatiesTarief
C001 Consult ten behoeve van een intake€53,50
C002 Consult voor een periodieke controle€26,75
C003 Consult, niet zijnde periodieke controle€26,75
C010 Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen€26,750
C011 Uitgebreid onderzoek ten behoeve van een second opinion€126,72
C012 Uitgebreid onderzoek ten behoeve van het integrale behandelplan€126,72
C013Studiemodellen€35,20
C014 Pocketregistratie€42,24
C015 Parodontiumregistratie€84,48
C016Maken en bespreken van een restauratieve proefopstelling€211,20
C020 Mondzorg aan huis€21,12
C021 Toeslag avond, nacht en weekend uren (anw-uren)€29,57
C022 Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje€14,08


Maken en/of beoordelen foto’s (X)

CodePrestatiesTarief
X10 Maken en beoordelen kleine röntgenfoto€19,71
X11 Beoordelen kleine röntgenfoto€14,78
X21 Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto€84,48
X22 Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in tandeloze kaak€84,48
X23 Beoordelen kaakoverzichtsfoto€30,98
X24 Maken en beoordelen schedelfoto€38,02
X34 Beoordelen schedelfoto€28,16
X25 Maken en beoordelen meerdimensionale kaakfoto€239,36
X26  Beoordelen meerdimensionale kaakfoto€70,40


Preventieve mondzorg (M)

CodePrestatiesTarief
M01 Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten€15,78
M02 Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten€15,78
M03 Gebitsreiniging, per vijf minuten€15,78
M05 Niet-restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit€31,68
M32Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek€21,12
M30 Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament€7,04
M40 Fluoridebehandeling€17,60
M61Mondbeschermer of fluoridekap€31,68
M80Behandeling van witte vlekken, eerste element€61,25
M81 Behandeling van witte vlekken, volgend element€33,79


Verdoving (A)

CodePrestatiesTarief
A10Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving€17,60
A15Oppervlakte verdoving€9,15
A20Behandeling onder algehele anesthesie of sedatiekostprijs
A30Voorbereiding behandeling onder algehele anesthesie€56,32


Verdoving door middel van een roesje (B)

CodePrestatiesTarief
B10 Introductie roesje (lachgassedatie)€35,20
B11 Toediening roesje (lachgassedatie)€35,20
B12 Overheadkosten roesje (lachgassedatie)€44,48


Vullingen (V)

CodePrestatiesTarief
V71 Eénvlaksvulling amalgaam€29,57
V72 Tweevlaksvulling amalgaam€47,17
V73 Drievlaksvulling amalgaam€61,25
V74 Meervlaksvulling amalgaam€89,41
V81 Eénvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer€43,65
V82 Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer€61,25
V83 Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer€75,33
V84 Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer€99,97
V91 Eénvlaksvulling composiet€56,32
V92 Tweevlaksvulling composiet€73,92
V93 Drievlaksvulling composiet€88,00
V94 Meervlaksvulling composiet€112,64
V95 Volledig vormherstel tand of kies met composiet (herstel anatomische kroon)€176,00
V80 Aanbrengen eerste wortelkanaalstift€40,83
V85 Aanbrengen van elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element€26,75
V15 Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal (facing)€84,48
V30 Aanbrengen van fissuurlak eerste element (sealen)€31,68
V35 Aanbrengen van fissuurlak (sealen) ieder volgend element in dezelfde zitting€17,60
V40 Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen€7,04


Wortelkanaalbehandelingen (E)

CodePrestatiesTarief
E02 Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult€49,28
E03 Consult na tandheelkundig ongeval€38,72
E60 Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel€56,32
E04 Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten€58,12
E13 Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal€126,72
E14 Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen€183,04
E16 Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen€239,36
E17 Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen€295,68
E85 Elektronische lengtebepaling€17,60
E19 Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting€21,12
E66 Wortelkanaalbehandeling van melkelement€56,32
E51 Verwijderen van kroon of brug€42,24
E52 Moeilijke wortelkanaalopening€35,20
E53 Verwijderen van wortelstift€49,28
E54 Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal€35,20
E55 Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal€35,20
E56* Voortgezette behandeling bij weefselschade van de tandwortel€49,28
E57 Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie€35,20
E61 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting€98,56
E62 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting€63,36
E63Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal€52,80
E64 Afsluiting van open wortelpunt€56,32
E77 Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal€70,40
E78 Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal€35,20
E90 Inwendig bleken, eerste zitting€56,32
E95 Inwendig bleken, elke volgende zitting€21,12
E97Uitwendig bleken per kaak€88,00
E40 Directe pulpa-overkapping€35,20
E42 Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval€14,08
E43 Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval€28,16
E44 Verwijderen spalk, per element€7,04
E31 Snij-/ hoektand€140,80
E32 Premolaar€197,12
E33 Molaar€253,44
E34Aanbrengen retrograde vulling€28,16
E36Het trekken van een element met re-implantatie€98,56
E37 Kijkoperatie€84,48
E88 Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen€70,40
E86 Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling€95,04
E87 Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling€70,40


Kronen en bruggen (R)

CodePrestatiesTarief
R08Eénvlaks composiet inlay€84,48
R09Tweevlaks composiet inlay€161,92
R10Drievlaks composiet inlay€211,20
R11Eénvlaksinlay€126,72
R12Tweevlaksinlay€197,12
R13Drievlaksinlay€281,60
R14 Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties€35,20
R24Kroon op natuurlijk element€309,76
R34Kroon op implantaat€281,60
R29Confectiekroon€63,36
R31 Opbouw plastisch materiaal€70,40
R32Gegoten opbouw, indirecte methode€70,40
R33Gegoten opbouw, directe methode€140,80
R40Eerste brugtussendeel€211,20
R45Toeslag bij een conventionele brug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel€105,60
R49 Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen€176,00
R50Metalen fixatiekap met afdruk€35,20
R55Gipsslot met extra afdruk€35,20
R60Plakbrug zonder preparatie€140,80
R61Plakbrug met preparatie€211,20
R65 Toeslag bij een plakbrug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel€49,28
R66 Toeslag bij een plakbrug voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee€28,16
R67Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon€30,27
R70 Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker€77,44
R71Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond€77,44
R74Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties€28,16
R75Opnieuw vastzetten plakbrug€70,40
R76 Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon€35,20
R77 Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element€35,20
R91Wortelkap met stift€176,00
R92 Passen restauratieve proefopstelling in de mond€95,04
R78 Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie€84,48
R79Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie€140,80
R80Tijdelijk kroon- en brugwerk, eerste tand of kies€35,20
R85 Tijdelijk kroon- en brugwerk, volgende tand of kies€14,08
R90Gedeeltelijk voltooid werk
*naar gelang het stadium waarin de tandheelkundige werkzaamheden verkeren
* ntb


Behandeling Kauwstelsel (G)

CodePrestatiesTarief
G21 Functieonderzoek kauwstelsel€126,72
G22 Verlengd onderzoek OPD€253,44
G23 Spieractiviteitsmeting en registratie€112,64
G41 Consult OPD-therapie A (niet-complex)€73,92
G62 Stabilisatieopbeetplaat€190,08
G47 Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie A€84,48
G43 Consult OPD-therapie B (complex)€142,21
G44 Therapeutische injectie€77,44
G46Consult voor instructie apparatuur (eenmalig)€56,32
G48 Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie B€140,80
G10 Niet-standaard beetregistratie€105,60
G11 Scharnierasbepaling€105,60
G12 Centrale relatiebepaling€98,56
G13 Protrale/laterale bepalingen€70,40
G14 Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie€633,61
G16 Therapeutische positiebepaling€35,20
G20 Beetregistratie intra-oraal€70,40
G09 Occlusie analyse na meting m.b.v. digitale apparatuur€38,02
G15 Toeslag voor het behouden van beethoogte€35,20
G65Indirect planmatig inslijpen€387,21
G75 Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak€70,40
G68Reparatie stabilisatieopbeetplaat of beetbeschermingsplaat€56,32
G69Beetbeschermingsplaat€77,44
G33Aanbrengen front/hoektandgeleiding€70,40
G71Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA)€352,01
G72 Controlebezoek MRA€35,20
G73Reparatie MRA met afdruk€56,32
G74Plaatsen van myofunctionele apparatuur€95,04
G76Consult myofunctionele therapie€26,75


Chirurgische ingrepen (inclusief verdoving) (H)

CodePrestatiesTarief
H11 Trekken tand of kies€52,80
H16 Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant€39,42
H21 Kosten hechtmateriaal€7,36
H26 Hechten weke delen€77,44
H50 Terugzetten tand of kies, eerste element€70,40
H55 Terugzetten tand of kies, volgend element in dezelfde zitting€21,12
H90 Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B€70,40
H33 Hemisectie van een molaar€84,48
H34 Vrijleggen ingesloten tand of kies ter bevordering van de doorbraak€84,48
H35 Moeizaam trekken tand of kies met behulp van chirurgie€84,48
H36 Onderzoek ten behoeve van de indicatiestelling voor een autotransplantaat behandeling€77,44
H37 Onderzoek ten behoeve van de uitvoering voor een autotransplantaat behandeling.€119,68
H38 Uitvoeren eerste autotransplantaat€353,09
H39 Uitvoeren volgende autotransplantaat, in dezelfde zitting€139,39
H40 Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak€63,36
H41 Verwijderen van het lipbandje of tongriempje€42,24
H42 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting€84,48
H43 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrogradeafsluiting€112,64
H44 Primaire antrumsluiting€77,44
H59 Behandeling kaakbreuk, per kaak€98,56
H60 Marsupialisatie€98,56
H65 Primaire sluiting€190,08
H70 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak€98,56
H75 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak€190,08
H80 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak€133,76
H85 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak€225,28


Kunstgebitten (P)

CodePrestatiesTarief
P001 Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen, per kaak€105,60
P002 Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen, per kaak€211,20
P003 Frame kunstgebit, 1-4 elementen, per kaak€288,64
P004 Frame kunstgebit, 5-13 elementen, per kaak€394,25
P020 Volledig kunstgebit bovenkaak€211,20
P021 Volledig kunstgebit onderkaak€281,60
P022 Volledig kunstgebit boven- en onderkaak€457,61
P023 Tijdelijk volledig kunstgebit, per kaak€140,80
P040 Toeslag voor individuele afdruk bij volledig kunstgebit€76,03
P041 Toeslag voor individuele afdruk bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars€35,20
P042 Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur€70,40
P043 Toeslag voor frontopstelling en/of beetbepaling in aparte zitting€42,24
P044 Toeslag zeer ernstig geslonken kaak, per kaak€95,04
P045 Toeslag immediaat kunstgebit€17,60
P046 Toeslag voor elk element bij een overkappingskunstgebit€56,32
P047 Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars€21,12
P048 Toeslag voor maken precisiekoppeling, per koppeling of staafhuls€105,60
P049 Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling€70,40
P060 Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak€49,28
P061 Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, per kaak€49,28
P062 Opvullen volledig kunstgebit, indirect, per kaak€99,27
P063 Opvullen volledig kunstgebit, direct, per kaak€99,97
P064 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, indirect, per kaak€86,59
P065 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, direct, per kaak€90,11
P066 Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage, per kaak€197,12
P067 Planmatig inslijpen bestaand kunstgebit€35,20
P068 Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak€21,12
P069 Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak€56,32
P070 Reparatie gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak€21,12
P071 Reparatie en/of uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, met afdruk, per kaak€56,32
P072 Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of frame kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak€56,32


Tandvleesbehandelingen (T)

CodePrestatiesTarief
T012 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus€204,16
T021 Grondig reinigen wortel, complex€38,02
T022 Grondig reinigen wortel, standaard€28,16
T032 Evaluatie initiële behandeling/chirurgie of herbeoordeling met parodontiumstatus€126,72
T033 Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling€77,44
T042 Consult parodontale nazorg€107,01
T043 Uitgebreid consult parodontale nazorg€142,21
T044 Complex consult parodontale nazorg€189,38
T070 Flapoperatie tussen twee elementen€228,80
T071 Flapoperatie per sextant (één zesde deel)€352,01
T072 Flapoperatie uitgebreid per sextant ( één zesde deel)€422,41
T073 Directe postoperatieve zorg, eerste zitting€70,40
T074 Directe postoperatieve zorg, volgende zitting€189,38
T076 Tuber- of retromolaarplastiek€88,00
T101 Tuber- of retromolaarplastiek€123,20
T102 Tandvleescorrectie, één element€66,88
T103 Tandvleescorrectie, bij twee t/m zes elementen€176,00
T111 Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel)€422,41
T112 Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element€140,80
T113 Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal€228,80
T121 Kroonverlenging, één element€228,80
T122 Kroonverlenging, bij twee t/m zes elementen€422,41
T141 Tandvleestransplantaat€133,76
T142 Recessie bedekking met verplaatste lap€422,41
T151 Directe postoperatieve zorg, eerste zitting€70,40
T152 Directe postoperatieve zorg, volgende zitting€189,38
T161 Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling€49,28
T162 Behandeling tandvleesabces€95,04
T163 Toepassing lokaal medicament€76,03
T164 (Draad)Spalk€28,16
T165 Uitgebreide voedingsanalyse€70,40


Implantaten (J)

CodePrestatiesTarief
J001 Overheadkosten implantaten en peri-implantitis chirurgie€213,70
J002 Overheadkosten pre-implantologische chirurgie€120,94
J010 Onderzoek ten behoeve van de indicatiestelling voor de implantologische behandeling€78,06
J011 Onderzoek ten behoeve van de uitvoering van de implantologische behandeling€120,09
J012 Proefopstelling implantologie, 1-4 elementen€90,07
J013 Proefopstelling implantologie 5 of meer elementen€180,13
J014 Implantaatpositionering op grond van CT-scan€54,04
J020 Ophoging bodem bijholte in een aparte zitting voorafgaand aan het implanteren, eerste kaakhelft,€288,21
J021 Ophoging bodem bijholte in een aparte zitting voorafgaand aan het implanteren, tweede kaakhelft binnen een termijn van drie maanden€180,13
J022 Kaakverbreding en/of verhoging in een aparte zitting voorafgaand aan het implanteren, per kaak€174,13
J030 Kaakverbreding en/of verhoging, per sextant, tijdens het implanteren€102,07
J031 Ophoging bodem bijholte, tijdens het implanteren€156,11
J032 Ophoging bodem bijholte orthograad, tijdens het implanteren€72,05
J040 Plaatsen eerste implantaat, per kaak€275,00
J041 Plaatsen volgend implantaat in dezelfde kaak€113,48
J042 Plaatsen eerste tandvleesvormer€90,07
J043 Plaatsen volgende tandvleesvormer€42,63
J044 Verwijderen implantaat€39,63
J045 Moeizaam verwijderen implantaat€198,14
J046 Vervangen eerste implantaat€274,40
J047 Vervangen volgend implantaat€113,48
J048 Chirurgische behandeling peri-implantitis, per sextant€209,55
J049 Plaatsen van twee implantaten in de tandeloze onderkaak voor een klikgebit€611,85
J050 Toeslag voor de kosten van boren voor eenmalig gebruik en/of inzetstukken van een Implant Removal Set voor eenmalig gebruikKostprijs 
J051 Aanbrengen botvervangers in extractie wond€24,02
J052 Prepareren donorplaats€162,12
J053 Toeslag esthetische zone, per kaakhelft€81,06
J054 Bindweefseltransplantaat per donorplaats€126,09
J055 Verkrijgen en verwerken van bloed tot een regeneratief biomateriaal middels een venapunctie€135,10
J056 Verwijderen gefractureerd abutment/occlusale schroef€138,10
J057 Kosten implantaat€387,76
J058 Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQ-meting€12,01
J059 Grondig submucosaal reinigen implantaat€28,22
J060 Tijdelijke kroon in dezelfde zitting op immediaat geplaatst implantaat€312,23
J070 Plaatsen eerste drukknop€144,11
J071 Plaatsen elke volgende drukknop€42,03
J072 Staaf tussen twee implantaten in dezelfde kaak€246,18
J073 Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak€78,06
J080 Gelijktijdig plaatsen volledig kunstgebit en klikgebit€618,45
J081 Klikgebit in de onderkaak€402,29
J082 Klikgebit in de bovenkaak€402,29
J083 Omvorming tot klikgebit€120,09
J084 Omvorming tot klikgebit bij staven tussen twee implantaten€156,11
J085 Omvorming tot klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten€180,13
J086 Omvorming tot klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten€210,15
J087 Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande staven tussen twee implantaten€102,07
J088 Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande staven tussen drie of vier implantaten€132,10
J089 Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande staven tussen meer dan vier implantaten€162,12
J180 Gedeeltelijk klikgebit van kunststof€211,20
J181 Gedeeltelijk klikgebit met metalen basis (frame)€394,25
J183 Omvorming van gedeeltelijk kunstgebit of frame tot gedeeltelijk klikgebit€120,09
J184 Uitbreiding gedeeltelijk klikgebit tot (volledig) klikgebit, met afdruk, per kaak€56,32
J090 Specifiek consult nazorg implantologie€66,05
J091 Uitgebreid consult nazorg implantologie€108,08
J100 Opvullen klikgebit zonder staafdemontage€168,12
J101 Opvullen klikgebit met staafdemontage op twee implantaten€210,15
J102 Opvullen klikgebit met staafdemontage op drie of vier implantaten€240,18
J103 Opvullen klikgebit met staafdemontage op meer dan vier implantaten€270,20
J104 Eenvoudige reparatie klikgebit zonder staafdemontage en zonder afdruk€21,12
J105 Reparatie klikgebit zonder staafdemontage€66,05
J106 Reparatie klikgebit met staafdemontage op twee implantaten€126,09
J107 Reparatie klikgebit met staafdemontage op drie of vier implantaten€156,11
J108 Reparatie klikgebit met staafdemontage op meer dan vier implantaten€186,14
J109 Verwijderen en vervangen drukknop€30,02
J110 Opvullen gedeeltelijk klikgebit€168,12
J111 Eenvoudige reparatie gedeeltelijk klikgebit zonder afdruk€21,12
J112 Reparatie gedeeltelijk klikgebit€66,05


Uurtarieven ten behoeve van de bijzondere tandheelkunde en de Wlz (U)

CodePrestatiesTarief
U25 Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten€16,03
U35 Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van vijf minuten€18,50
U05 Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten€18,50


Informatieverstrekking en onderlinge dienstverlening (Y)

CodePrestatiesTarief
Y01 Informatieverstrekking aan derden, per vijf minuten€16,03
Y02 Onderlinge dienstverleningMaximum

OrthodontieConsultatie en diagnostiek

CodePrestatiesTarief
F121A Eerste consult€26,75
F122A Herhaalconsult€26,75
F123A Controlebezoek€16,81
F124A Second opinion€126,72
F125A Maken gebitsmodellen€20,57
F126A Beoordelen gebitsmodellen inclusief bespreken behandelplan€74,26
F127A Multidisciplinair consult, per uur€166,46
F128A Prenataal consultNvt
F129A Orthodontie in de eerste twee levensjarenNvt
F130A Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen van complex behandelplan door orthodontische zorgaanbieder€126,72
F131A Vervaardigen van een diagnostische set-up€57,70
F132A Maken van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie€20,57
F133A Beoordelen van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie€74,26
F121B Eerste consult€26,75
F122B Herhaalconsult€26,75
F123B Controlebezoek€25,01
F124B Second opinion€126,72
F125B Maken gebitsmodellen€37,99
F126B Beoordelen gebitsmodellen inclusief bespreken behandelplan€110,48
F127B Multidisciplinair consult, per uur€166,46
F128B Prenataal consultNvt
F129B Orthodontie in de eerste twee levensjarenNvt
F130B Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen van complex behandelplan door orthodontische zorgaanbieder€126,72
F131B Vervaardigen van een diagnostische set-up€85,84
F132B Maken van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie€37,99
F133B Beoordelen van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie€110,48
F121C Eerste consult€26,75
F122C Herhaalconsult€26,75
F123C Controlebezoek€25,01
F124C Second opinion€126,72
F125C Maken gebitsmodellen€37,99
F126C Beoordelen gebitsmodellen inclusief bespreken behandelplan€110,48
F127C Multidisciplinair consult, per uur€166,46
F128C Prenataal consult€97,04
F129C Orthodontie in de eerste twee levensjaren€1701,19
F130C Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen van complex behandelplan door orthodontische zorgaanbieder€126,72
F131C Vervaardigen van een diagnostische set-up€85,84
F132C Maken van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie€37,99
F133C Beoordelen van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie€110,48


Röntgenonderzoek

CodePrestatiesTarief
F151A Intra-orale röntgenfoto (3×4 cm)€19,71
F152A Occlusale opbeet röntgenfoto€19,71
F153A Extra-orale röntgenfoto (13×18 cm)Nvt
F154A Röntgenonderzoek d.m.v. hand/polsfoto’sNvt
F155A Vervaardiging orthopantomogram€36,13
F156A Beoordeling orthopantomogram€21,18
F157A Vervaardiging laterale schedelröntgenfoto€22,63
F158A Beoordeling laterale schedelröntgenfoto€63,17
F159A Vervaardiging voor-achterwaartse schedelröntgenfoto€22,63
F160A Beoordeling voor-achterwaartse schedelröntgenfoto€63,17
F161A Meerdimensionale kaakfoto€168,96
F162A Beoordeling meerdimensionale kaakfoto€70,40
F151B Intra-orale röntgenfoto (3×4 cm)€19,71
F152B Occlusale opbeet röntgenfoto€19,71
F153B Extra-orale röntgenfoto (13×18 cm)€27,47
F154B Röntgenonderzoek d.m.v. hand/polsfoto’s€33,67
F155B Vervaardiging orthopantomogram€53,75
F156B Beoordeling orthopantomogram€31,5
F157B Vervaardiging laterale schedelröntgenfoto€33,67
F158B Beoordeling laterale schedelröntgenfoto€93,98
F159B Vervaardiging voor-achterwaartse schedelröntgenfoto€33,67
F160B Beoordeling voor-achterwaartse schedelröntgenfoto€93,98
F161B Meerdimensionale kaakfoto€168,96
F162B Beoordeling meerdimensionale kaakfoto€70,4
F151C Intra-orale röntgenfoto (3×4 cm)€19,71
F152C Occlusale opbeet röntgenfoto€19,71
F153C Extra-orale röntgenfoto (13×18 cm)€27,47
F154C Röntgenonderzoek d.m.v. hand/polsfoto’s€33,67
F155C Vervaardiging orthopantomogram€53,75
F156C Beoordeling orthopantomogram€31,5
F157C Vervaardiging laterale schedelröntgenfoto€33,67
F158C Beoordeling laterale schedelröntgenfoto€93,98
F159C Vervaardiging voor-achterwaartse schedelröntgenfoto€33,67
F160C Beoordeling voor-achterwaartse schedelröntgenfoto€93,98
F161C Meerdimensionale kaakfoto€168,96
F162C Beoordeling meerdimensionale kaakfoto€70,40


Behandeling

CodePrestatiesTarief
F411A Plaatsen beugel categorie 1€138,74
F421A Plaatsen beugel categorie 2€145,11
F431A Plaatsen beugel categorie 3€167,34
F441A Plaatsen beugel categorie 4€178,28
F451A Plaatsen beugel categorie 5€421,80
F461A Plaatsen beugel categorie 6€686,13
F471A Plaatsen beugel categorie 7€665,86
F481A Plaatsen beugel categorie 8€519,69
F491A Plaatsen beugel categorie 9€683,07
F492A Verwijderen beugel categorie 5 t/m 9 per kaak€115,56
F493A Verwijderen en opnieuw plaatsen van attachments gedurende de beugelbehandeling per kaak€57,81
F511A Beugelconsult per kalendermaand categorie 1€35,12
F512A Beugelconsult per kalendermaand categorie 2€35,12
F513A Beugelconsult per kalendermaand categorie 3€35,12
F514A Beugelconsult per kalendermaand categorie 4€35,12
F515A Beugelconsult per kalendermaand categorie 5€40,14
F516A Beugelconsult per kalendermaand categorie 6€50,18
F517A Beugelconsult per kalendermaand categorie 7€50,18
F518A Beugelconsult per kalendermaand categorie 8€60,21
F519A Beugelconsult per kalendermaand categorie 9€75,27
F520A Beugelconsult op afstand€16,81
F521A Beugelconsult vanaf 25e behandelmaand (beugelcategorie 1 t/m 9)€35,12
F531A Nacontrole beugel categorie 1 t/m 4€35,12
F532A Nacontrole beugel categorie 5,7,8€40,14
F533A Nacontrole beugel categorie 6,9€50,18
F411B Plaatsen beugel categorie 1€241,48
F421B Plaatsen beugel categorie 2€251,86
F431B Plaatsen beugel categorie 3€287,61
F441B Plaatsen beugel categorie 4€305,23
F451B Plaatsen beugel categorie 5€687,57
F461B Plaatsen beugel categorie 6€1120,29
F471B Plaatsen beugel categorie 7€1038,48
F481B Plaatsen beugel categorie 8€832,98
F491B Plaatsen beugel categorie 9€1147,54
F492B Verwijderen beugel categorie 5 t/m 9 per kaak€144,52
F493B Verwijderen en opnieuw plaatsen van attachments gedurende de beugelbehandeling per kaak€72,26
F511B Beugelconsult per kalendermaand categorie 1€74,65
F512B Beugelconsult per kalendermaand categorie 2€74,65
F513B Beugelconsult per kalendermaand categorie 3€74,65
F514B Beugelconsult per kalendermaand categorie 4€74,65
F515B Beugelconsult per kalendermaand categorie 5€82,11
F516B Beugelconsult per kalendermaand categorie 6€97,04
F517B Beugelconsult per kalendermaand categorie 7€74,65
F518B Beugelconsult per kalendermaand categorie 8€89,58
F519B Beugelconsult per kalendermaand categorie 9€111,97
F520B Beugelconsult op afstandNvt
F521B Beugelconsult vanaf 25e behandelmaand (beugelcategorie 1 t/m 9)Nvt
F531B Nacontrole beugel categorie 1 t/m 4€74,65
F532B Nacontrole beugel categorie 5,7,8€74,65
F533B Nacontrole beugel categorie 6,9€97,04
F411C Plaatsen beugel categorie 1€453,18
F421C Plaatsen beugel categorie 2€476,62
F431C Plaatsen beugel categorie 3€557,83
F441C Plaatsen beugel categorie 4€597,69
F451C Plaatsen beugel categorie 5€1013,77
F461C Plaatsen beugel categorie 6€1657,67
F471C Plaatsen beugel categorie 7€1599,15
F481C Plaatsen beugel categorie 8€1368,42
F491C Plaatsen beugel categorie 9€1920,42
F492C Verwijderen beugel categorie 5 t/m 9 per kaak€144,52
F493C Verwijderen en opnieuw plaatsen van attachments gedurende de beugelbehandeling per kaak€72,26
F511C Beugelconsult per kalendermaand categorie 1€74,65
F512C Beugelconsult per kalendermaand categorie 2€74,65
F513C Beugelconsult per kalendermaand categorie 3€74,65
F514C Beugelconsult per kalendermaand categorie 4€74,65
F515C Beugelconsult per kalendermaand categorie 5€82,11
F516C Beugelconsult per kalendermaand categorie 6€97,04
F517C Beugelconsult per kalendermaand categorie 7€97,04
F518C Beugelconsult per kalendermaand categorie 8€123,17
F519C Beugelconsult per kalendermaand categorie 9€145,56
F520C Beugelconsult op afstandNvt
F521C Beugelconsult vanaf 25e behandelmaand (beugelcategorie 1 t/m 9)Nvt
F531C Nacontrole beugel categorie 1 t/m 4€74,65
F532C Nacontrole beugel categorie 5,7,8€82,11
F533C Nacontrole beugel categorie 6,9€97,04


Diversen

CodePrestatiesTarief
F611A Documenteren en bespreken gegevens elektronische chip in uitneembare apparatuur€147,52
F612A Plaatsen intermaxillaire correctieveren€145,11
F716A Mondbeschermer tijdens behandeling met apparatuur€31,68
F721A Trekken tand of kies€52,80
F722A Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant€39,42
F723A Plaatsen micro-implantaat (voor beugel)€99,40
F724A Preventieve voorlichting en/of instructie€15,78
F810A Reparatie of vervanging beugel categorie 1 tot en met 4 vanwege slijtageKostprijs
F811A Reparatie of vervanging van beugel na verlies of onzorgvuldig gebruik€34,87
F812A Herstel en/of opnieuw plaatsen van retentie-apparatuur, per kaak€45,96
F813A Plaatsen (extra) retentie-apparatuur, per kaak€45,96
F814A Plaatsen retentie-apparatuur bij orthodontisch niet behandelde of door andere zorgaanbieder orthodontisch behandelde patiënt, per kaak€45,96
F815A Verwijderen spalk, per element€7,04
F911A Inkopen op uitkomst orthodontie€2854,08
F900A Informatieverstrekking, per vijf minuten€16,03
F901A Onderlinge dienstverleningMaximum
F611B Documenteren en bespreken gegevens elektronische chip in uitneembare apparatuur€158,92
F612B Plaatsen intermaxillaire correctieveren€251,86
F716B Mondbeschermer tijdens behandeling met apparatuur€31,68
F721B Trekken tand of kies€52,8
F722B Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant€39,42
F723B Plaatsen micro-implantaat (voor beugel)€124,29
F724B Preventieve voorlichting en/of instructie€15,78
F810B Reparatie of vervanging beugel categorie 1 tot en met 4 vanwege slijtageKostprijs
F811B Reparatie of vervanging van beugel na verlies of onzorgvuldig gebruik€51,88
F812B Herstel en/of opnieuw plaatsen van retentie-apparatuur, per kaak€90,77
F813B Plaatsen (extra) retentie-apparatuur, per kaak€90,77
F814B Plaatsen retentie-apparatuur bij orthodontisch niet behandelde of door andere zorgaanbieder orthodontisch behandelde patiënt, per kaak€90,77
F815B Verwijderen spalk, per element€7,04
F911B Inkopen op uitkomst orthodontie€nvt
F900B Informatieverstrekking, per vijf minuten€16,03
F901B Onderlinge dienstverleningMaximum
F611C Documenteren en bespreken gegevens elektronische chip in uitneembare apparatuur€158,92
F612C Plaatsen intermaxillaire correctieveren€476,62
F716C Mondbeschermer tijdens behandeling met apparatuur€31,68
F721C Trekken tand of kies€52,8
F722C Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant€39,42
F723C Plaatsen micro-implantaat (voor beugel)€124,29
F724C Preventieve voorlichting en/of instructie€15,78
F810C Reparatie of vervanging beugel categorie 1 tot en met 4 vanwege slijtageKostprijs
F811C Reparatie of vervanging van beugel na verlies of onzorgvuldig gebruik€51,88
F812C Herstel en/of opnieuw plaatsen van retentie-apparatuur, per kaak€90,77
F813C Plaatsen (extra) retentie-apparatuur, per kaak€90,77
F814C Plaatsen retentie-apparatuur bij orthodontisch niet behandelde of door andere zorgaanbieder orthodontisch behandelde patiënt, per kaak€90,77
F815C Verwijderen spalk, per element€7,04
F911C Inkopen op uitkomst orthodontienvt
F900C Informatieverstrekking, per vijf minuten€16,03
F901C Onderlinge dienstverleningMaximum